May 3, 2023 0 Comments

Kristina Sahakyan Live Performance

Հինգշաբթի ամսի 04-ին, երեկոյան 22:00-ին, հրավիրում ենք ձեզ Barcode Yerevan Armenian and Greek Night Paty-ի վայելելու Քրիստինե Սահակյանի կատարումները:
Read More
March 30, 2023 0 Comments

Ara and The Ultraviolets

The accidental but happy encounter of an Armenian drummer with Russian guitarists in the streets of Yerevan gave birth to this Anglo-Saxon rock band whose ultraviolet electromagnetic radiation should thrill many music lovers.
Read More